РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Journal of Innovations and Sustainability
останнє оновлення 05-08-2023
Категорiя Б
Засновник(и):
Innovation and Sustainability Academy
ГО "Інститут східноєвропейських досліджень і дорадництва"
Науки:
економічні (10.10.2022)
політичні (10.10.2022)
педагогічні (23.12.2022)
Спеціальності:
051 - Економіка (10.10.2022)
071 - Облік і оподаткування (10.10.2022)
072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (10.10.2022)
073 - Менеджмент (10.10.2022)
075 - Маркетинг (10.10.2022)
076 - Підприємництво та торгівля (10.10.2022)
241 - Готельно-ресторанна справа (10.10.2022)
242 - Туризм і рекреація (10.10.2022)
292 - Міжнародні економічні відносини (10.10.2022)
291 - Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (10.10.2022)
011 - Освітні, педагогічні науки (23.12.2022)
015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (23.12.2022)

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2367-8151(online)
Мова повного тексту:
Англійська, Болгарська, Українська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Англійська, Українська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Журнал зосереджується на всіх аспектах інновацій і сталого розвитку від локального до глобального рівня. Основна увага приділяється статтям, що стосуються інноваційної діяльності; економічного, екологічного та соціального компонентів сталості й сталого розвитку. У журналі публікуються статті за такими основними напрямами: економіка, управління та адміністрування, екологія, освіта/педагогіка, аграрні науки.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Directory of Open Access Journals (DOAJ) (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

editor@is-journal.com,innovsust.bg@gmail.com
Контактна особа Prof., DrS Lesia Kucher
Innovations and Sustainability Academy вул. Лотос, 1, м. Пловдив, Болгарія, 4006