РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Журнал сучасної психології
Journal of Modern Psychology
останнє оновлення 25-10-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України
Запорізький національний університет
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Науки:
психологічні (29.09.2014) перереєстрація
психологічні (02.07.2020)
Спеціальності:
053 - Психологія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19250-9050 Р від 29.05.2012

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2310-4368(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2524-2458(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0612) 62-71-61
FAX:
info@psyjournal.in.ua
Кафедра практичної психології Запорізького національного університету, вул. Гоголя 118, кімн. 220, м. Запоріжжя, Запорізька область, Україна, 69000