ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Педагогічні науки
останнє оновлення 03-07-2023
Категорiя Б
Засновник(и):
ПАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом"
Науки:
педагогічні (23.12.2022)
Спеціальності:
011 - Освітні, педагогічні науки (23.12.2022)
012 - Дошкільна освіта (23.12.2022)
013 - Початкова освіта (23.12.2022)
014 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (23.12.2022)
015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (23.12.2022)
016 - Спеціальна освіта (23.12.2022)
017 - Фізична культура і спорт (23.12.2022)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 25198-15138Р від 21.06.2022

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2787-5137(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Німецька, Французька, Польська (змішаними мовами)
ISSN: 2788-5148(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Німецька, Французька, Польська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

Завданнями журналу «Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Педагогічні науки» є: - створення простору якісної публічної комунікації вчених і якісного донесення результатів їх діяльності до вітчизняної та світової наукових спільнот; - опублікування основних наукових результатів дисертацій здобувачами наукових ступенів і досліджень претендентів на присвоєння вчених звань для офіційного визнання публікацій; - опублікування результатів наукових досліджень для врахування при оцінюванні результатів наукової діяльності закладів вищої освіти, наукових установ, а також наукових і науково-педагогічних працівників та для їх атестації, при оцінюванні проектів науково-дослідних робіт, поданих на конкурси для фінансування за кошти державного чи місцевих бюджетів.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (068) 487 06 44
FAX:
pedagogy@journals.maup.kiev.ua
вул. Фрометівська, 2, м. Київ, Україна, 03039