РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Просторовий розвиток
Spatial Development
останнє оновлення 31-01-2023
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України
Науки:
економічні ()
архітектура ()
політичні ()
технічні ()

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24065-13905Р від 05.05.2019

Вид видання: збірник

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Архів
ISSN: 2786-7269(print) наклад: 100
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2786-7277(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

В збірнику висвітлюються політичні, економічні та інженерні проблеми теорії і практики просторового розвитку територій, територіального планування, містобудування, управління містобудівельними системами і програмами, комплексної оцінки, освоєння, розвитку, утримання та реконструкції територій і житлової забудови, розглядаються нагальні питання житлово-комунально господарства, геодезії, містобудівного кадастру, розвитку населених пунктів, їх інженерної та транспортної інфраструктури.

The compilation covers political, economic and engineering problems of theory and practice of area development, area planning, urban planning, management of urban planning systems and programs, integrated assessment, development, maintenance and reconstruction of territories and residential development, and deals with current issues of housing and communal services, geodesy, city planning cadastre, development of settlements, their engineering and transport nfrastructure.

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38(044)241-55-43,38(044)245-42-04
FAX:
petro_che@ukr.net
Україна, 03037, м. Київ, Повітрофлотський пр., 31