РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Acta Academiae Beregsasiensis. Economics
останнє оновлення 04-07-2023
Категорiя Б
Засновник(и):
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ
Науки:
економічні (20.06.2023)
Спеціальності:
051 - Економіка (20.06.2023)
071 - Облік і оподаткування (20.06.2023)
072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (20.06.2023)
073 - Менеджмент (20.06.2023)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 25089-15029Р від 08.11.2021

Вид видання: журнал Періодичність: 2-4 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2786-6734(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Угорська, Словацька (змішаними мовами)
ISSN: 2786-6742(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Угорська, Словацька (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Угорська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Наукове видання «Acta Academiae Beregsasiensis. Economics» має на меті публікацію результатів наукових досліджень, які мають важливе теоретичне і практичне значення в галузі знань «Економічні науки». Основними тематичними напрямами збірника є: економічна теорія та історія економічної думки, макроекономічні дослідження, проблеми фінансів, банківської справи та страхування, економіки підприємства, менеджменту, бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту.

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 03141 429 76
FAX:
aab-economics@kmf.org.ua
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, пл. Кошута, буд. 6, м. Берегове, Закарпатська обл., Україна, 90202