ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Airport Planning, Constraction and Maintenance Journal
останнє оновлення 01-05-2023
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний авіаційний університет
Національний транспортний університет
ТОВ «Видавничий дім «Гельветика»
Науки:
архітектура (27.04.2023)
технічні (27.04.2023)
Спеціальності:
191 - Архітектура та містобудування (27.04.2023)
192 - Будівництво та цивільна інженерія (27.04.2023)
193 - Геодезія та землеустрій (27.04.2023)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 25318-15258Р від 22.11.2022

Вид видання: журнал Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2786-7617(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2786-7625(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

Висвітлюються результати наукових досліджень та розгляд актуальних проблем у галузі планування, будівництва та обслуговування аеропортів. Журнал призначений для фахівців у галузі будівництва та цивільної інженерії, архітектури та містобудування, геодезії та землеустрію, працівників науково-дослідних організацій, студентів, викладачів, аспірантів та докторантів.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані


FAX:
apcmj@journals.nau.in.ua
просп. Любомира Гузара, 1, м. Київ, 03058