РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Трансформаційна економіка
останнє оновлення 03-07-2023
Категорiя Б
Засновник(и):
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
Науки:
економічні (27.04.2023)
Спеціальності:
051 - Економіка (27.04.2023)
072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (27.04.2023)
073 - Менеджмент (27.04.2023)
075 - Маркетинг (27.04.2023)
076 - Підприємництво та торгівля (27.04.2023)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 25489-15429P від 24.03.2023

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва);

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: (print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Метою журналу є міждисциплінарний обмін результатами теоретичних та прикладних досліджень науковців з питань економіки, фінансів, банківської справи та страхування, менеджменту, маркетингу, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, готельно-ресторанної справи. Досягнення вказаної мети передбачає оприлюднення фундаментальних досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених та сприяє кореляції власних дослідницьких практик наукових шкіл із викликами ХХІ ст. З огляду на поставлену мету завданнями журналу є: - висвітлення сучасних тенденцій та концептуальних напрямків розвитку сучасної економічної науки; - формування відкритої інформаційної платформи для обміну результатами досліджень між провідними науковцями та молодими вченими; - активізація міжнародної співпраці в галузі економічних досліджень; - розгляд теоретичних, методологічних та практичних аспектів трансформаційної економіки; - забезпечення зручного та оперативного доступу до результатів наукових досліджень вчених у галузі економічної науки.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (050) 050 2012
FAX:
ebitda@helvetica.ua
вул. Кам’янецька, б. 3, м. Хмельницький, 29000