РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Scientia Fructuosa
останнє оновлення 03-07-2023
Категорiя Б
Засновник(и):
Державний торговельно-економічний університет (Київський національний торговельно-економічний університет)
Науки:
філософські (07.10.2016)
економічні (29.12.2014) перереєстрація
економічні (28.12.2019)
Спеціальності:
051 - Економіка (28.12.2019)
071 - Облік і оподаткування (28.12.2019)
072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (28.12.2019)
073 - Менеджмент (28.12.2019)
075 - Маркетинг (28.12.2019)
076 - Підприємництво та торгівля (28.12.2019)
292 - Міжнародні економічні відносини (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 25166-15106ПР від 27.06.2022

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2786-7978(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2786-7986(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

публікуються результати досліджень: з проблем макроекономічної теорії та реформування економіки України; підвищення ефективності підприємницької діяльності в різних галузях; менеджменту й маркетингу в торгівлі, готельному господарстві й туризмі; обліку, фінансового аналізу та контролю; розвитку фондового, страхового та банківського ринків; формування асортименту товарів і підвищення їх якості; розвитку зовнішньоекономічної діяльності

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Google Scholar
Academic Research Index (ResearchBib)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 531-31-16
FAX:
visnik@knute.edu.ua
вул. Кіото, 23, м. Київ, Україна, 02156