РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Acta Academiae Beregsasiensis. Philologica
останнє оновлення 02-11-2023
Категорiя Б
Засновник(и):
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ
Науки:
філологічні (25.10.2023)
Спеціальності:
035 - Філологія (25.10.2023)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 25090-15030Р від 08.11.2021

Вид видання: журнал Періодичність: 2-4 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2786-6718(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Угорська, Словацька (змішаними мовами)
ISSN: 2786-6726(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Угорська, Словацька (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Мета видання – висвітлювати та популяризувати сучасні наукові студії в царині української, угорської та іноземної філології, пропагувати наукові досягнення країни в галузі мовознавства та літературознавства. На сторінках видання аналізуються актуальні проблеми різних галузей філології, новітні методи викладання мов та літератур світу. У журналі висвітлюються актуальні питання української мови та літератури; угорської мови та літератури; мови та літератури зарубіжних країн; загального, порівняльно-історичного, типологічного мовознавства; перекладознавства та міжкультурної комунікації; соціолінгвістики, мовної політики та мовного планування; порівняльного літературознавства тощо.

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(3803141) 429 76
FAX:
aab-philologica@kmf.org.ua,greba.szabolcs@kmf.org.ua
90202, Закарпатська обл., Берегівський р-н, Берегівська ОТГ, вул. І. Франка, буд. 14, корпус 2