РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Адреса для листування: ДНУ "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації", вул. Антоновича, 180, Київ, 03680

Контактнi особи:
Наталія Богатель - bogatel@ukrintei.ua, bogatel.n@gmail.com (тел. - +38-097-784-45-59)
Микита Попов - popov@ukrintei.ua