РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Адреса для листування: ДНУ "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації", вул. Антоновича, 180, Київ, 03680

Контактнi особи:
Наталія Богатель - bogatel@ukrintei.ua, uintei@uintei.kiev.ua
Микита Попов - popov@ukrintei.ua