РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Керівництво для редагування/внесення даних до електронного кабінету фахового виданняРЕЄСТРАЦІЯ

Логін – поле для введення Вашого логіну

E-Mail – поле для введення Вашої електронної адреси

Пароль – поле для введення Вашого паролю (не менше 6 символів)

Підтвердження паролю – поле для повторного введення паролю

Форма організації – потрібно обрати ким Ви є: юридичною особою (представником якої є Ви) або Фізичної особою

ЄДРПОУ – поле для внесення ЄДРПОУ Вашої організації

Назва підприємства – поле для введення назви організації, представником якої Ви є.

ІПН - поле для занесення Індивідуального податкового номеру

ПІБ – Прізвище Ім'я по-батькові

Після процесу реєстрації на верхній лінійці меню з'являється "ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ", при його виборі пропонується вкладка для заповнення особистою інформацією про установу-Засновника видання та вкладка, де обираються видання, які потребують корегування/доповнення та формується договір про надання послуг щодо створення, організації доступу та постійної підтримки персонального електронного кабінету фахового видання з установою-розробником сервісу.Вкладка ОСОБИСТА ІНФОРМАЦІЯ

ЄДРПОУ/ІПН – поле для введення ЄДРПОУ/ІПН

Організація-замовник послуг – поле для введення назви організації

Рахунок – оберіть тип рахунку п/р (поточний рахунок) або р/р (розрахунковий рахунок)

: - поле для внесення номеру рахунку

МФО – поле для внесення МФО (6-значний код, який використовується для ідентифікації банківських установ в Україні)

Назва банку – поле для внесення назви банку

Адреса організації – поле, де вказується адреса організації, яку Ви представляєте

Посада керівника організації – поле для внесення посади керівника організації, представником якої Ви є

П.І.Б. керівника організації – прізвище ім'я по-батькові керівника організації, яку Ви представляєте

Діє на підставі – оберіть тип документу, на підставі якого Ви дієте:

Положення

Довіреності

Статуту

: - поле де заноситься номер/назва документу (положення або довіреність), на підставі якого Ви дієте.Вкладка ДОГОВОРИ

Во вкладці Договори зберігається у виді таблиці історія договорів, які були укладені між Вашою установою та установою-розробником сервіса. Таблиця містить дані про № договору, перелік видань, які обрані для редагування, індивідуальний Login/пароль користувача для редагування окремого журналу, дата початку договору, дата кінця договору.

Сформувати договір – при натисканні виникає інтерфейс "Дані про оформлення Договору про надання послуг щодо організації доступу та постійної підтримки персонального кабінету фахового видання".

Видання – обираємо потрібні видання

Завантажити договір – завантажити договір на Ваш запам'ятовуючий пристрій.

Після укладання договору у Вашому ОСОБИСТОМУ КАБІНЕТІ во вкладці ДОГОВОРИ сформується перелік фахових видань, до яких Вам надається доступ. Кожна назва видання є посиланням до електронного персонального кабінету фахового видання. В загальному переліку фахових видань Ваші видання будуть помічені символом "олівець", при натисканні на який Ви також потрапите до електронного персонального кабінету фахового видання.ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ ФАХОВОГО ВИДАННЯ

Вкладка ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Назва – поле для назви видання. Вказуються всі зареєстровані назви видання різними мовами за допомогою функції додати назву.

Транслітерація назви генератор транслітерованої назви видання з української мови. При натисканні кнопки "ЗГЕНЕРУВАТИ" система автоматично генерує транслітеровану назву. Якщо Ваше видання має транслітеровану назву, що відрізняється від запропонованого варіанту, то Ви можете ввести свою назву самостійно у відповідне поле.

Засновники – поле для даних про засновників видання.

Дані про засновника:

Назва засновника

Підпорядкованість – із випливаючого меню оберіть організацію, якої підпорядковується засновник

Форма організації – юридична або приватна

ЗВО – вкажіть, якщо засновник є закладом вищої освіти

За допомогою функції додати засновника є можливість додавання декількох засновників.

Умови розповсюдження – вказати умови розповсюджується видання

Фаховість – вказати, якщо видання припинило бути фаховим, в поле "Примітка" зазначити причину втрати фаховості (наприклад: "на підставі наказу МОН від 07.11.2018 №1218", "у зв'язку з перейменуванням (нова назва - …)", "у зв'язку з закриттям" та ін.)

Категорія видання

Номер наказу – поле для внесення номеру наказу МОН про присвоєння категорії

Дата наказу – поле для дати наказу МОН про присвоєння категорії

Нижче обирається категорія, до якої віднесено видання (А, Б, В).

Історія категорій видання – зберігається зміна категорії на протязі часу

Група ISSN

ISSN – внесення даних про номер, тип, наклад, мови на якій видається журнал. Для занесення/додавання ISSN потрібно натиснути кнопку "ДОДАТИ ЗАПИС" після чого у занести дані у відповідні поля.

Тип – поле де вказується тип видання

Наклад – поле де вказується наклад видання

Мови видання – зазначаються мови на яких виходять матеріали видання. За допомогою кнопки "ДОДАТИ МОВУ" Ви додаєте необхідні Вам мови обираючи їх із списку.

За допомогою кнопки - "ДОДАТИ МОВУ" Ви додаєте необхідні Вам мови обираючи їх із списку.

При натисканні кнопки "ДУБЛЮВАТИ" запис з інформацією про ISSN дублюється, це допомагає зберегти час при занесенні декількох ISSN із схожими даними.

Мова резюме – внесення даних про мови, на яких представлене резюме. Занести/додати мову резюме можна за допомогою кнопки "ДОДАТИ МОВУ РЕЗЮМЕ".

Посилання на видання – поле, де вноситься посилання на домашню сторінку видання з відомостями про видання і на архів видання. Занести/додати посилання можна за допомогою кнопки "ДОДАТИ ПОСИЛАННЯ".

DOIвказати наявність ДОІ.

Вид виданнявказати вид видання: журнал або вісник.

Періодичність зі свідоцтваполе, де вказується періодичність, яка зазначена у свідоцтві на видання

Періодичність наявна – поле, де вказується реальна періодичність видання на час внесення даних

Реєстраційні дані – поле, де вказується номер свідоцтва друкованого засобу масової інформації з датою присвоєння

Вид рецензування – обрати вид рецензування

! НЕ ЗАБУВАЙТЕ час від часу обов'язково зберігати введену інформацію в РЕЄСТРІ, застосовуючи функцію "Зберегти", що знаходиться на лівій панелі під меню з вкладками

Вкладка ТЕМАТИКА

Відповідно до класифікатору "Перелік наукових спеціальностей від 14.09.2011 №1057" для всіх категорій видань (А, Б, В)

При натисканні кнопки "Додати" з'являється інтерфейс, де вводяться дані, а саме:

Галузь науки - оберіть галузь науки з випадаючого списку (тільки одну).

Спеціальність – оберіть спеціальність з випадаючого списку (можливо декілька).

Номер наказу – поле, де вводиться номер наказу МОН щодо включення/перереєстрацію видання по обраній галузі науки

Дата наказу – поле, де вказується дата дійсного наказу МОН щодо включення/перереєстрацію видання по обраній галузі науки

Дата попереднього включення – поле, де вказується дата попереднього наказу МОН щодо включення/перереєстрацію видання по обраній галузі науки (якщо є)

Посиланняполе в розробці

Анулювання – поле, де вказується причина припинення фаховості видання по відповідній спеціальності або у відповідний термін (перереєстрація, окрема серія під назвою …., згідно Наказу МОН №…, …)

Для редагування даних потрібно натиснути на символ "олівець", що знаходиться праворуч.

Для видалення помилкового запису потрібно натиснути на символ "хрестик", що знаходиться праворуч.

Згідно класифікатору "Перелік галузей знань і спеціальностей від 29.04.2015 №266" для категорій видань А, Б

При натисканні кнопки "Додати" з'являється інтерфейс, де вводяться дані, а саме:

Спеціальність – оберіть спеціальність з випадаючого списку (тільки одну).

Номер наказу – поле, де вводиться номер наказу МОН щодо включення/перереєстрацію видання по обраній спеціальності

Дата наказу – поле, де вказується дата дійсного наказу МОН щодо включення/перереєстрацію видання по обраній спеціальності

Дата попереднього включення – поле де вказується дата попереднього наказу МОН щодо включення/перереєстрацію видання по обраній спеціальності (якщо є)

Посиланняполе в розробці

Коротке резюме видання

При виборі "Додати коротке резюме", обираємо мову і вводимо анотацію на мові відповідно до обраної, зберігаємо.

Для видалення помилкового запису потрібно натиснути на символ "хрестик", що знаходиться праворуч обраної мови.

Редагування резюме безпосередньо у віконці для розміщення резюме.

! НЕ ЗАБУВАЙТЕ час від часу обов'язково зберігати введену інформацію в РЕЄСТРІ, застосовуючи функцію "Зберегти", що знаходиться на лівій панелі під меню з вкладкамиВкладка БАЗИ ДАНИХ

При натисканні кнопки "Додати базу даних" з випадаючого переліку обираємо БД, якщо у списку потрібна Вам БД відсутня, то обираємо пункт переліку "Інша" і вводимо в строку назву БД. Зберігаємо. Нижче під назвою БД вводимо посилання на профіль Вашого видання у відповідній БД.

! Назва БД заноситься повністю, в круглих дужках вказується коротка назва

Для видалення помилкового запису потрібно натиснути на символ "хрестик", що знаходиться праворуч.

! НЕ ЗАБУВАЙТЕ час від часу обов'язково зберігати введену інформацію в РЕЄСТРІ, застосовуючи функцію "Зберегти", що знаходиться на лівій панелі під меню з вкладкамиВкладка РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Для внесення даних про членів редколегії обрати кнопку "Додати члена колегії"

Далі обрати "Новий член колегії"

ПІБ – поле, де вводиться ім'я члена редколегії. Для того, щоб додати ПІБ іншою мовою потрібно обрати "Додати ім'я іншою мовою".

Додати науковий ступінь - при натисканні з'являються переліки, де потрібно обрати відповідно науковий ступінь та галузь науки

Посада в колегії

При натисканні кнопки "Оберіть посаду в колегії" із списку обираємо відповідну посаду.

Основне місце роботи – поле для назви установи, де працює член колегії

Посада – поле для даних, яку посаду обіймає член колегії

Країна – поле для назви країни, звідки член колегії

Місто – поле для назви міста, звідки член колегії

h-індекс (Scopus та/або Web of Science Core Collection) – при обиранні кнопки "Н-індекс" у поле заноситься кількісний показник(-и) наукової діяльності члена колегії

ORCID та ResearcherID – поле для посилань на відповідні профілі автора у даних сервісах

Перелік посилань на публікації – при обиранні кнопки "Додати посилання на публікацію" у полі вноситься посилання на публікацію члена колегії

Примітки – поле для коментарів до наданої інформації або додаткові дані про члена колегії.

Для видалення помилкового запису потрібно натиснути на символ "х", що знаходиться праворуч.

! НЕ ЗАБУВАЙТЕ час від часу обов'язково зберігати введену інформацію в РЕЄСТРІ, застосовуючи функцію "Зберегти", що знаходиться на лівій панелі під меню з вкладкамиВкладка КОНТАКТНІ ДАНІ

Телефон – поле для номеру телефону редакції видання. Якщо телефонів декілька, потрібно обрати "Додати телефон" і ввести додатковий номер.

Е-mail – поле для електронної адреси редакції видання. Якщо електронних адрес декілька, потрібно обрати "Додати e-mail" і ввести додаткову електронну адресу.

Факс – поле для номеру факсу. Якщо факсів декілька, потрібно обрати "Додати факс" і ввести додатковий номер факсу.

Контактна особа – поле для ПІБ контактної особи. Якщо контактних осіб декілька, потрібно обрати "Додати контактну особу" і ввести додаткову контактну особу.

Адреса – поле для поштової адреси для листування. Якщо адрес декілька, потрібно обрати "Додати адресу" і ввести додаткову адресу.

Для видалення помилкового запису потрібно натиснути на позначку "хрестик", яка знаходиться праворуч.

! НЕ ЗАБУВАЙТЕ час від часу обов'язково зберігати введену інформацію в РЕЄСТРІ, застосовуючи функцію "Зберегти", що знаходиться на лівій панелі під меню з вкладками