РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Biomedical and biosocial anthropology
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Міжнародна академія Інтегративної Антропології
Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова
Науки:
біологічні /14.01.07, 14.01.14, 14.01.31, 14.01.32, 14.01.39, 14.02.01, 14.03.01, 14.03.04, 14.03.05, 14.03.06, 14.03.07, 14.03.11 / (13.07.2015)
медичні (21.12.2015)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7902 від 18.09.2003

Періодичність: 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1816-031X(print)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Англійська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(380-432) 43-94-11
FAX: (380-432) 46-55-30
datsenko@vnmu.vinnica.ua
вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Вінницька область, 21018, Україна