РЕЄСТР наукових фахових видань України

Biopolymers and Cell
останнє оновлення 20-09-2018
Категорiя В
Засновник(и):
НАН України
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Науки:
хімічні (06.03.2015) наказ
біологічні (06.03.2015) наказ

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15040-3662 ПР від 15.04.2009

Вид видання: журнал Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0233-7657(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 1993-6842(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

мультидисциплінарний журнал, відкритого доступу, що публікує роботи з досліджень структури і функції біомолекул, розробки у галузі генної інженерії, клітинної біології і біотехнології, що присвячені вивченню регуляції експресії геному і молекулярних механізмів дифференціювання клітин про- та евкаріотів, досягненя біоорганічної хімії і біології пептидів, нуклеозидів, модифікованих олігонуклеотидів, створення нових та модифікації існуючих методів, що застосовуються у молекулярній біології і сумісних дисциплінах

Biopolym. Cell is an open access peer-reviewed international journal that publishes original contributions in molecular biology and related areas:Structure and function of biopolymers in different cells at different conditions,Genome regulation, Molecular mechanisms of differentiation, Oncogenesis,Cell-virus interaction,Biotechnology,Bioorganic chemistry,Drug design,Biology of peptides, nucleoside derivatives and modified oligonucleotides

Biopolym. Cell мультидисциплинарный рецензируемый научный журнал открытого доступа, публикующий работы по исследованиям структуры и функции биомолекул, разработкам в области генной инженерии, клеточной биологии и биотехнологии, изучению регуляции экспрессии генома и молекулярных механизмов дифференцирования клеток про- и эукариот, биоорганической химии и биологии пептидов, нуклеозидов, модифицированных олигонуклеотидов, а так же модификации существующих методов применяемых в молекулярной биологии и сопутствующих дисциплинах

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Scopus
Index Copernicus
BIOSIS Previews
Biological Abstracts
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
EBSCOhost
Hinari
Ulrichsweb Global Serials Directory
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Контактні дані

+38 (044) 526 07 89
FAX: +38 (044) 526 07 89
biopolym.cell@gmail.com j_bpcell@imbg.org.ua
Biopolymers and Cell, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, 150, вул. Академіка Заболотного, Київ, Україна, 03680