РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Chemistry and Chemical Technology
Хімія та хімічна технологія
останнє оновлення 13-10-2021
Категорiя А
Засновник(и):
Національний університет "Львівська політехніка"
Науки:
хімічні (06.03.2015) перереєстрація
технічні (13.07.2015) перереєстрація
хімічні (11.07.2019)
технічні (11.07.2019)
Спеціальності:
102 - Хімія (11.07.2019)
161 - Хімічні технології та інженерія (11.07.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13066-19508Р від 25.07.2007

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1996-4196(print)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Англійська, Українська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

У журналі публікуються результати дослідження в галузях аналітичної, загальної, неорганічної, органічної та фізичної хімії, хімічної кінетики та каталізу, біотехнології, хімії високомолекулярних сполук і матеріалознавства, технологій неорганічних речовин, продуктів органічного синтезу, хімічної технології перероблення горючих копалин, процесів і апаратів хімічних та харчових виробництв і екології. Роботи виконані на кафедрах і у науково-дослідних лабораторіях Національного університету «Львівська політехніка», вищих навчальних закладів та академічних інститутів України, провідних університетів Європи, Америки і Азії.

The journal is currently accepting articles in such field as analytical, general, inorganic, organic and physical chemistry, chemical kinetics and catalysis, chemistry of high molecular compounds, materials science and engineering, technology of inorganic substances and organic synthesis products, chemical technology of processing of combustible minerals, processes and apparatus of chemical and food productions, biotechnology and ecology. We are publishing results of scientific works carried out by the leading universities and institutes of Europe, America and Asia.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Scopus (посилання)
Index Copernicus
Social Science Research Center Berlin
PUBDB DESY Publication Database
Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Academic Research Index (ResearchBib)
WorldCat
Zeitschriftendatenbank (ZDB)
GIGA Information Centre
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) (посилання)
Chemical Abstracts Service (CAS)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38(032)2582166
FAX:
mbratychak@gmail.com,oshyshchak@gmail.com
Національний унiверситет "Львівська політехніка" вул. Бандери,12, м. Львів, Львівська область, 70013, Україна