РЕЄСТР наукових фахових видань України

Economics, Entrepreneurship, Management
останнє оновлення 20-09-2018
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет "Львівська політехніка"
Науки:
економічні (21.12.2015) наказ
економічні /За виключенням: 04.00.19, 20.01.05, 20.01.07, 21.04.01, 21.04.02, 21.08.01 / (11.07.2019) наказ
Спеціальності:
51 - Економіка (11.07.2019) наказ
71 - Облік і оподаткування (11.07.2019) наказ
73 - Менеджмент (11.07.2019) наказ
75 - Маркетинг (11.07.2019) наказ
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (11.07.2019) наказ
232 - Соціальне забезпечення (11.07.2019) наказ
292 - Міжнародні економічні відносини (11.07.2019) наказ

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20323-11123 від 16.03.2015

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2312-3435(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2413-6434(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Англійська

Тематика

дослідження проблемних питань сучасних фінансово-економічних процесів, висвітлення шляхів їх вирішення, обмін науковими ідеями, методологією досліджень і практичними досягненнями, надання інформаційного поля для дискусійного обговорення нових теорій, досліджень на стику наук.

The main program objectives magazine:research issues of modern financial and economic processes, highlighting their solutions,exchange of scientific ideas, research methodology and practical achievements,providing information field for discussion discuss new theories, research on the intersection of science.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(032) 2582243 (032) 2582127
FAX:
I.Yaremko@i.ua
Національний університет «Львівська політехніка», вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна