РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Journal of Hydrocarbon Power Engineering
останнє оновлення 10-02-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Науки:
технічні (13.07.2015) перереєстрація
технічні (28.12.2019)
Спеціальності:
131 - Прикладна механіка (28.12.2019)
132 - Матеріалознавство (28.12.2019)
185 - Нафтогазова інженерія та технології (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20352-10152ПР від 11.10.2013

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2311-1399(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2415-3370(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Англійська, Українська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

380 (342) 727162
FAX:
acoustic.field@gmail.com
вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, 76019, Україна