РЕЄСТР наукових фахових видань України

Lex portus
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет "Одеська юридична академія"
Громадська організація "Морська асоціація "Святий Миколай"
Науки:
юридичні (13.03.2017) перереєстровано
юридичні (14.05.2020)
Спеціальності:
081 - Право (17.03.2020) відмовлено у фаховості
081 - Право (14.05.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22205-12105Р від 08.07.2016

Вид видання: журнал Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2524-101X(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

поширення інформації та побудова наукової платформи для обговорення актуальних тенденцій у розвитку державної митної справи, морської діяльності, обігу інформації, а також інших аспектів публічного права та публічного адміністрування.

The journal is focused on sharing information and providing the platform for scientific discussion of the important trends of development of the customs service, maritime activities, information turn ower and other aspects of public law and public administration.

распространение информации и построение научной платформы для обсуждения актуальных тенденций в развитии государственной таможенного дела, морской деятельности, обращения информации, а также другие аспекты публичного права и публичного администрирования.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38(048) 719-88-12
FAX:
lex_portus@onua.edu.ua
Національний університет «Одеська юридична академія», кафедра морського та митного права, Фонтанська дорога, 23, м. Одеса, 65009, Україна