РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Studia philologica
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Київський університет імені Бориса Грінченка
Науки:
філологічні (13.07.2015)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19607-9407 Р від 11.12.2012

Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2311-2425(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2412-2491(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

збірник сприяє поширенню передових наукових ідей у царині мовознавства й літературознавства західних і східних мов

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(099) 029 89 59
FAX:
sv-s@ukr.net
вул. Тимошенка, 13 Б, м. Київ, 04212, Україна