РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Ukrainian Food Journal
останнє оновлення 09-09-2021
Категорiя А
Засновник(и):
Національний університет харчових технологій
Науки:
технічні (21.11.2013) нечинний
технічні (15.03.2019)
Спеціальності:
133 - Галузеве машинобудування (15.03.2019)
144 - Теплоенергетика (15.03.2019)
162 - Біотехнології та біоінженерія (15.03.2019)
181 - Харчові технології (15.03.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18964-7754Р від 26.03.2012

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2304-974X(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2313-5891(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Англійська

Тематика

Ukrainian Food Journal публікує оригінальні наукові статті, короткі повідомлення, оглядові статті, новини та огляди літератури з усіх аспектів харчової науки, техніки, інженерії, харчування, хімії, економіки та управління

Ukrainian Food Journal publishes original research articles, short communications, review papers, news and literature reviews dealing with all aspects of the food science, technology, engeneering, nutrition, food chemistry, economics and management.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Ulrichsweb Global Serials Directory
EBSCOhost
Google Scholar
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Global Impact Factor (GIF)
Cabi Full
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Член Редколегії
Pyrog
Tetiana
Dr., Prof., National University of Food Technologies National University of Food Technologies, Україна, Київ

Контактні дані

(044)289-60-00
FAX:
Ufj_nuft@meta.ua
вул. Володимирська, 68, м. Київ, 01601, Україна