РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Автоматизація технологічних і бізнес-процесів
Автоматизация технологических и бизнес-процессов
Automation of technological and business-processes
останнє оновлення 21-06-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Одеський національний технологічний університет
Науки:
технічні (29.09.2014) перереєстрація
технічні (11.07.2019)
Спеціальності:
122 - Комп’ютерні науки (11.07.2019)
123 - Комп’ютерна інженерія (11.07.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (11.07.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15895-4367Р від 16.10.2009

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2312-3125(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2312-931X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus (посилання)
Directory of Open Access Journals (DOAJ) (посилання)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (посилання)
Ulrichsweb Global Serials Directory
EBSCOhost
Google Scholar (посилання)
SHERPA/RoMEO (посилання)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) (посилання)
CABI
WorldCat
Dimensions (посилання)
Scilit (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Артеменко
Сергій Вікторович
доктор наук (технічні), професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0002-1398-1472
Почесний науковий консультант
Хобін
Віктор Андрійович
доктор наук (технічні), професор, Завідуючий кафедрою Автоматизації виробничих процесів Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0003-0238-8371
Заступник Головного Редактора
Єгоров
Віктор Богданович
доктор наук (технічні), Доцент кафедри автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0003-4699-834X
Котлик
Сергій Валентинович
кандидат наук (технічні), Старший викладач кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0001-9925-434X, ResearcherID: J-3327-2015
Відповідальний Редактор
Бодюл
Олена Станіславівна
Mechanical Engineer, associate professor, associate professor of the Department of automotive engineering Alexander technological educational institute of Thessaloniki, Greece, Thessaloniki
Член Редколегії
Apostolos
Korlos
доктор наук (технічні), доцент, Професор кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна, Харків, ORCID: 0000-0002-7964-1286
Дорофєєв
Юрій Іванович
доктор наук (технічні), професор, Завідуючий кафедри технічних та програмних засобів автоматизації Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна, Київ
Жученко
Анатолій Іванович
доктор наук (технічні), професор, Професор кафедри прикладної математики Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна, Харків, ORCID: 0000-0002-2780-7993
Кіріченко
Людмила Олегівна
кандидат наук (фізико-математичні), Доцент кафедри вищої та прикладної математики Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0002-8631-0688
Коновенко
Надія Григорівна
кандидат наук (технічні), доцент, Директор навчально-наукового інститута комп’ютерних систем і технологій «Індустрія 4.0» Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0001-5365-1200
Плотніков
Валерій Михайлович
доктор наук (технічні), професор, Завідувач кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки Одеський національний технологічний університет, України, Одеса, ORCID: 0000-0001-9000-2568
Радівілова
Тамара Анатоліївна
кандидат наук (технічні), доцент, Доцент кафедри інфокомунікаційної інженерії Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0001-5975-0269
Тимченко
Віктор Леонідович
доктор наук (технічні), професор, Професор кафедри комп’ютеризованих систем управління Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Україна, Миколаїв, ORCID: 0000-0003-4259-3919
Ольшевська
Ольга Володимирівна
Бібліотекар 2 категорії науково-технічної бібліотеки Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0002-0481-9203
Piotr
Artiemjew
Асистент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса
Atanaska
Bosakova-Ardenska
кандидат наук (технічні), доцент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки, Одеський національний технологічний університет, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0002-4512-3915
Viorica
Sudacevschi
Deputy Dean for Information Technology Development, Associate Professor in Decision Systems of the Faculty of Mathematics and Computer Science University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland, Olsztyn
Saule
Amanzholova
Associate Professor of the Department of Computer Systems and Technologies University of Food Technologies, Bulgaria
Nugzar
Kereselidze
Head of Department of Computer Science and System Engineering Technical University of Moldova, Republic of Moldova
Технічний редактор
Козуб
Оксана Олегівна
Associate Professor, Department of Computer Engineering and Information Security International University of Information Technology, Kazakhstan
Сакалюк
Олексій Юрійович
Associate Professor of the Department of Natural Sciences, Mathematics, Technology and Pharmacy Sukhumi State University, Georgia, Sukhumi
0
Piotr
Duch
Associate Professor, Institute of Applied Computer Science Lodz University of Technology, Poland, Lodz

Контактні дані

38 (048) 712-41-92,38 (048) 712-40-34
FAX:
bodyulolena@ukr.net
Одеська національна академія харчових технологій, 65039, м. Одеса, Одеська область, вул. Канатна, 112