РЕЄСТР наукових фахових видань України

Автоматизація технологічних і бізнес-процесів
Автоматизация технологических и бизнес-процессов
Automation of technological and business-processes
останнє оновлення 20-09-2018
Категорiя Б
Засновник(и):
Одеська національна академія харчових технологій
Науки:
технічні (29.09.2014) перереєстрація
технічні (11.07.2019)
Спеціальності:
122 - Комп’ютерні науки (11.07.2019)
123 - Комп’ютерна інженерія (11.07.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (11.07.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15895-4367Р від 16.10.2009

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2312-3125(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2312-931X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Ulrichsweb Global Serials Directory
EBSCOhost
Google Scholar
CrossRef
SHERPA/RoMEO
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)
Academic Research Index (ResearchBib)
CABI
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (048) 712-41-92 38 (048) 712-40-34
FAX:
titlova@ukr.net
Одеська національна академія харчових технологій, 65039, г. Одесса, ул. Канатна, 112