РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Автоматизація технологічних і бізнес-процесів
Автоматизация технологических и бизнес-процессов
Automation of technological and business-processes
останнє оновлення 10-02-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Одеська національна академія харчових технологій
Науки:
технічні (29.09.2014) перереєстрація
технічні (11.07.2019)
Спеціальності:
122 - Комп’ютерні науки (11.07.2019)
123 - Комп’ютерна інженерія (11.07.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (11.07.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15895-4367Р від 16.10.2009

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2312-3125(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2312-931X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus (посилання)
Directory of Open Access Journals (DOAJ) (посилання)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (посилання)
Ulrichsweb Global Serials Directory
EBSCOhost
Google Scholar (посилання)
SHERPA/RoMEO (посилання)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) (посилання)
CABI
WorldCat
Dimensions (посилання)
Scilit (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Артеменко
Сергій Вікторович
доктор наук (технічні), професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії Одеська національна академія харчових технологій, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0002-1398-1472
Почесний науковий консультант
Хобін
Віктор Андрійович
доктор наук (технічні), професор, Завідуючий кафедрою Автоматизації виробничих процесів Одеська національна академія харчових технологій, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0003-0238-8371
Заступник Головного Редактора
Єгоров
Віктор Богданович
кандидат наук (технічні), Науковий керівник науково-дослідної лабораторії Мехатроніки та робототехніки Одеська національна академія харчових технологій, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0003-4699-834X
Відповідальний Редактор
Бодюл
Олена Станіславівна
кандидат наук (технічні), Старший викладач кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки Одеська національна академія харчових технологій, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0001-9925-434X, ResearcherID: J-3327-2015
Член Редколегії
Apostolos
Korlos
Mechanical Engineer, associate professor, associate professor of the Department of automotive engineering Alexander technological educational institute of Thessaloniki, Greece, Thessaloniki
Дорофєєв
Юрій Іванович
доктор наук (технічні), доцент, Професор кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна, Харків, ORCID: 0000-0002-7964-1286
Жученко
Анатолій Іванович
професор, Завідуючий кафедрою автоматизації хімічних виробництв Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна, Київ
Кіріченко
Людмила Олегівна
доктор наук (технічні), Професор кафедри прикладної математики Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна, Харків, ORCID: 0000-0002-2780-7993
Князєва
Ніна Олексіївна
доктор наук (технічні), професор, Професор кафедри комп’ютерної інженерії Одеська національна академія харчових технологій, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0002-1523-6775
Коновенко
Надія Григорівна
кандидат наук (фізико-математичні), Доцент кафедри вищої та прикладної математики Одеська національна академія харчових технологій, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0002-8631-0688
Котлик
Сергій Валентинович
доцент, Декан факультету інформаційних технологій та кібербезпеки Одеська Національна академія харчових технологій, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0001-5365-1200
Монтік
Петро Миколайович
професор, Завідуючий кафедрою електромеханіки Одеська Національна академія харчових технологій, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0002-7904-7850
Плотніков
Валерій Михайлович
доктор наук (технічні), професор, Завідувач кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки Одеська національна академія харчових технологій, України, Одеса, ORCID: 0000-0001-9000-2568
Радівілова
Тамара Анатоліївна
кандидат наук (технічні), доцент, Доцент кафедри інфокомунікаційної інженерії Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0001-5975-0269
Тимченко
Віктор Леонідович
доктор наук (технічні), професор, Професор кафедри комп’ютеризованих систем управління Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Україна, Миколаїв, ORCID: 0000-0003-4259-3919
Технічний редактор
Козуб
Оксана Олегівна
Бібліотекар 2 категорії науково-технічної бібліотеки Одеська національна академія харчових технологій, Україна, Одеса, ORCID: 0000-0002-0481-9203

Контактні дані

38 (048) 712-41-92,38 (048) 712-40-34
FAX:
bodyulolena@ukr.net
Одеська національна академія харчових технологій, 65039, м. Одеса, Одеська область, вул. Канатна, 112