РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Аграрна економіка
останнє оновлення 12-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Львівський національний аграрний університет
Науки:
економічні (07.10.2016) перереєстрація
економічні (17.03.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (17.03.2020)
71 - Облік і оподаткування (17.03.2020)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (17.03.2020)
73 - Менеджмент (17.03.2020)
75 - Маркетинг (17.03.2020)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (17.03.2020)
281 - Публічне управління та адміністрування (17.03.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: ЛВ № 795/48 від 28.01.2007

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2313-3627(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Польська (змішаними мовами)
ISSN: 2523-4978(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Польська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Аграрна економіка - це видання економічного факультету Львівського національного аграрного університету, яке охоплює кільканадцять рубрик у відповідності із найбільш актуальними проблемами розвитку аграрного сектору економіки: 1. АГРАРНА ПОЛІТИКА: ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 2. АГРОПРОДОВОЛЬЧІ РИНКИ 3. ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ І ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ 4. ІННОВАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 5. ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ В АГРАРНОМУ БІЗНЕСІ 6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 7. MАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПК 8. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 9. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 10. СТОРІНКИ АГРАРНОЇ ІСТОРІЇ 11. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 12. ЧИННИКИ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ 13. АКАДЕМІЧНЕ ЖИТТЯ 14. КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Agrarian Economics - is a publication of the Faculty of Economics of Lviv National Agrarian University, including a number of rubrics in relation to the most actual problems of agrarian sector development: 1.AGRARIAN POLICY: GOVERNMENTAL REGULATION 2.AGROFOOD MARKETS 3.LAND RELATIONS AND LAND EMPLOYMENT 4.INNOVATIONS AND INNOVATIVE ACTIVITY 5.ECONOMIC RELATIONS IN AGRARIAN BUSINESS 6.ECONOMY OF NATURAL RESOURCES EMPLOYMENT 7.MARKETING SUPPLY OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 8.SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL AREAS 9.AGRICULTURE: CONDITIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS 10.AGRARIAN HISTORY PAGES 11.THEORY AND METHODS OF SCIENTIFIC RESEARCHES 12.FACTORS OF AGRARIAN ECONOMY 13.DEVELOPMENT ACADEMIC LIFE 14.CRITICISM AND BIBLIOGRAPHY

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Academic Research Index (ResearchBib)
Open Academic Journals Index (OAJI)
Index Copernicus
EBSCOhost
Cosmos Impact Factor (CIF)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

8 (032) 22-42-936
FAX:
agroecon@ukr.net
Кафедра економіки , вул. В. Великого, 1, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни, Жовківський район, Львівська область, 80381