РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Агробіологія
Agrobiology
останнє оновлення 06-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Білоцерківський національний аграрний університет
Науки:
сільськогосподарські (29.12.2014) перереєстрація
сільськогосподарські (28.12.2019)
Спеціальності:
101 - Екологія (28.12.2019)
201 - Агрономія (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15168-3740 Р від 03.03.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2310-9270(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2415-7457(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

У збірнику наукових праць "Агробіологія" - висвітлені результати наукових досліджень, проведених ученими навчальних закладів та наукових установ аграрного профілю з актуальних питань рослинництва, агрохімії, землеробства та захисту рослин.

The collection of scientific works "agrobiology" highlighted the results of research conducted by scientists from universities and scientific institutions of agrarian profile on topical issues crop, agricultural chemistry, agriculture and plant protection.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані


FAX:

Білоцерківський національний аграрний університет, Редакційно-видавничий відділ, пл. Соборна, 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09117