РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Агроекологічний журнал
Agroecologycal journal
Агроэкологический журнал
останнє оновлення 06-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут агроекології і природокористування НААН України
ДУ "Інститут охорони ґрунтів"
Асоціація агроекологів України
Науки:
сільськогосподарські (29.12.2014) перереєстрація
біологічні (29.12.2014) перереєстрація
сільськогосподарські (17.03.2020)
біологічні (17.03.2020)
економічні (17.03.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (17.03.2020)
91 - Біологія (17.03.2020)
101 - Екологія (17.03.2020)
201 - Агрономія (17.03.2020)
204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (17.03.2020)
205 - Лісове господарство (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19820-9620 ПР від 29.03.2013

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2077-4893(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2077-4915(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська

Рецензування: двостороннє "сліпе", відкрите

Тематика

«Агроекологічний журнал» є періодичним фаховим науково-теоретичним виданням, де висвітлюються актуальні проблеми екології, раціонального природокористування й охорони навколишнього природного середовища, агроекологічного моніторингу, родючості й охорони грунтів, біорізноманіття і біобезпеки екосистем тощо.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Academic Research Index (ResearchBib)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Index Copernicus
Google Scholar
Ulrichsweb Global Serials Directory
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38(044)522-60-62,+38(044)522-67-55
FAX:
agroecojournal@ukr.net
Інститут агроекології і природокористування НААН, вул. Метрологічна, 12, м. Київ-143, 03143