РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Академічний огляд
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ВНЗ "Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля"
Науки:
економічні (17.01.2014) перереєстровано
економічні (02.07.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (02.07.2020)
71 - Облік і оподаткування (02.07.2020)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (02.07.2020)
73 - Менеджмент (02.07.2020)
75 - Маркетинг (02.07.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22574-12474 ПР від 20.02.2017

Вид видання: журнал Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2074-5354(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2522-9745(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

висвітлення результатів новітніх досліджень та актуальних досягнень в галузі економічної науки та підприємництва у сучасних аспектах економічного і політичного устрою України та світової спільноти

Field - research of the issues and essence of the processes in economy connected with the modern tendencies of the society development. The main goal - to show the results of the newest researches and actual achievements in economic science and entrepreneurship field. Journal is for economists, scientists, students and other people who interested in modern directions of the economy development.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus (посилання)
Google Scholar (посилання)
Ulrichsweb Global Serials Directory (посилання)
Directory of Open Access Journals (DOAJ) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 056 720 71 54,+38 098 770 27 54,+38 098 770 27 54 (Viber)
h.rio@duan.edu.ua
Контактна особа Пилипчак Людмила Василівна
вул. Січеславська Набережна, 18, м. Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, 49000 Наукова редакція