РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Актуальні питання іноземної філології
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Науки:
філологічні (16.05.2016) перереєстрація
філологічні (30.11.2021)
Спеціальності:
35 - Філологія (30.11.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20839-10639Р від 08.05.2014

Вид видання: журнал Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2410-0927(print)
Мова повного тексту:
Українська, Російська, Польська, Англійська, Німецька, Французька, Шведська, Іспанська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

містить статті, які висвітлюють актуальні питання сучасної іноземної філології (дискурсознавства, лексичної семантики, лінгвокультурології, літературознавства, термінознавства, лінгвістики тексту, лексикології, когнітивної, комунікативної та прикладної лінгвістики)

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

0332 24 73 58
FAX:
aldepartment1@gmail.com
просп. Волі, 13, каб. 238, м. Луцьк, Волинська область, 43025, Україна