РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки)
останнє оновлення 26-05-2023
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Науки:
психологічні (15.04.2014)
педагогічні (15.04.2014) перереєстрація
педагогічні (27.09.2021)
Спеціальності:
16 - Спеціальна освіта (27.09.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16428-4900р від 13.03.2010

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2413-2578(print)
Мова повного тексту:
Українська, Російська, Польська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе", внутрішнє

Тематика

У збірнику наукових праць висвітлюються актуальні питання корекційної освіти, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних та закордонних дослідників. Показані особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційної-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами осіб з порушеннями психофізичного розвитку як в умовах дошкільних, шкільних та позашкільних спеціальних закладів, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(03849) 27064
FAX:
actualpce@ukr.net
Площа Польський ринок, 6, м. Кам’янець-Подільський, 33024, Україна