РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Актуальні питання медичної науки та практики
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України"
Науки:
медичні /14.03.01, 14.03.02, 14.03.03, 14.03.04, 14.03.05, 14.03.06, 14.03.07, 14.03.08, 14.03.09, 14.03.10, 14.03.11 / (06.11.2014)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19662-9462ПР від 24.01.2013

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: (print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

висвітлення результатів наукових досліджень з пріоритетних напрямків медичної науки: серцево-судинних, хірургічних, терапевтичних, гастроентерологічних захворювань, медицини невідкладних станів та сімейної медицини, інфекційних хвороб, охорони здоров’я матері і дитини, травми, травматизму, ортопедичних та неврологічних захворювань

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (061) 279-16-38,279-07-23
FAX:
naukazmapo@gmail.com
бул. Вінтера, 20, Запоріжжя, Україна 69096