РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Актуальні питання природничо-математичної освіти
Topical Issues of Natural Science and Mathematics Education
останнє оновлення 09-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка
Науки:
педагогічні (22.12.2016) перереєстрація
педагогічні (26.11.2020)
Спеціальності:
11 - Освітні, педагогічні науки (26.11.2020)
12 - Дошкільна освіта (26.11.2020)
13 - Початкова освіта (26.11.2020)
14 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (26.11.2020)
15 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (26.11.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19538-9338Р від 25.10.2012

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2519-2361(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

публікує актуальні дослідження з методики навчання математики, фізики, інформатики, економіки, хімії, біології за наступними напрямками: актуальні питання підвищення якості навчання дисциплін природничо-математичного циклу в школі та вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації; спрямованість навчання дисциплін природничо-математичного циклу на розвиток інтелектуальних умінь та творчих здібностей учнів та студентів; проблема удосконалення підготовки вчителів предметів природничо-математичного циклу; оптимізація навчання дисциплін природничо-математичного циклу засобами інформаційних технологій.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані


FAX:
actualni.putannja.pmo@gmail.com
Сумська область, м. Суми