РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науки:
філологічні /За виключенням: 10.01.01, 10.01.02, 10.01.03, 10.01.04, 10.01.05, 10.01.06, 10.01.07, 10.01.09, 10.01.10 / (07.10.2015) перереєстрація
філологічні (02.07.2020)
Спеціальності:
035 - Філологія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24318-14158 ПР від 24.01.2020

Вид видання: журнал Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2311-2697(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2523-4870(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

У збірнику наукових праць аналізуються актуальні, перспективні, дискусійні питання сучасної лінгвістики в її множинних дослідницьких парадигмах. Видання розраховано на фахівців у галузях філології, філософії, культурології, історії та інших соціогуманітарних дисциплін, а також науковців вищих навчальних закладів.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) (посилання)
Academic Research Index (ResearchBib) (посилання)
Index Copernicus (посилання)
Linguistic Bibliography (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 239-33-66
FAX:
apultp@univ.net.ua
бул. Т. Шевченка, 14, ауд. 131, м. Київ, 01601, Україна