РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Актуальні проблеми філософії та соціології
Current Problems of Philosophy and Sociology
останнє оновлення 12-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет «Одеська юридична академія»
Науки:
філософські (29.12.2014) перереєстрація
філософські (26.11.2020)
політичні (26.11.2020)
соціологічні (26.11.2020)
Спеціальності:
33 - Філософія (26.11.2020)
52 - Політологія (26.11.2020)
54 - Соціологія (26.11.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20826-10626 Р від 25.06.2014

Вид видання: журнал Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2410-3071(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

висвітлення результатів наукових досліджень актуальних проблем розвитку вітчизняної та світової філософії

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 066 455 43 80
FAX:
editor@apfs.nuoua.od.ua
вул. Академічна, 2, м. Одеса, Україна, 65009