РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Американська історія та політика
American History and Politics
останнє оновлення 10-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науки:
історичні (24.10.2017) перереєстрація
історичні (17.03.2020)
Спеціальності:
032 - Історія та археологія (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: KB № 21927-11827 P від 12.03.2016

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2521-1706(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Німецька, Французька, Польська (змішаними мовами)
ISSN: 2521-1714(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Німецька, Французька, Польська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

історія США, Канади, країн Латинської Америки, Карибського басейну, їхня зовнішня та внутрішня політика, міжамериканські відносини, етнокультурні та соціальні процеси

Highlights history of USA, Canada, Latin America, Caribbean, their domestic and foreign policy, Inter-American relations, ethnocultural and social processes.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38(068)3525285,+38(066)3600080,+38(098)2399994,+38(095)5928254
FAX:
americanist2016@gmail.com,olegmashev@ukr.net
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн