РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Антропологічні виміри філософських досліджень
Anthropological Measurements of Philosophical Research
останнє оновлення 05-07-2021
Категорiя А
Засновник(и):
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна
Науки:
філософські (21.11.2013) нечинний
філософські (15.03.2019)
Спеціальності:
33 - Філософія (15.03.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: № 18742-75428 від 05.01.2012

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2227-7242(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2304-9685(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

У збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють та осмислюють нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, культури, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

The collection includes the papers, which illuminate and comprehend new facets of human existence at the beginning of the new century. Particular attention concentrates on the forms of their manifestation and reflection in the science, culture, technology and language philosophy. The collection is intended for the research organizations employees, engineering employees, research and educational personnel, as well as for the doctoral candidates, postgraduates and for the higher school students.

В сборнике представлены научные статьи, освещающие и осмысливающие новые грани человеческого существования в начале нового тысячелетия. Особое внимание сосредоточено на формах их проявления и рефлексии в философии науки, культуры, техники, языка. Сборник предназначен для сотрудников научно-исследовательских организаций, научных, научно-педагогических и инженерных работников, докторантов, аспирантов, студентов высших учебных заведений.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Ulrichsweb Global Serials Directory
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
WorldCat
Google Scholar
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Член Редколегії
Snitko
Dmytro Y.
доктор філософії (філософські), доцент, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Україна, Дніпро, ORCID: 0000-0001-7417-7958, http://ampr.diit.edu.ua/about/editorialTeamBio/62585
Головний Редактор
Volodymyr
V. Khmil
доктор наук (філософські), професор, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Україна, Дніпро, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4710-6681
Заступник Головного Редактора
Anatolii
M. Malivskyi
кандидат наук (філософські), доцент, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Україна, Дніпро, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6923-5145
Відповідальний Редактор
Tetiana
Kolesnykova
кандидат наук (соціальні комунікації), старший науковий співробітник, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Україна, Дніпро, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4603-4375

Контактні дані

FAX:
broun79@gmail.com,ojs.diit@gmail.com
Контактна особа В. В. Хмеля
вул. Лазаряна, 2, кім. 267, м. Дніпро, Україна, 49010