РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Архіви України
останнє оновлення 10-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Державна архівна служба України
Науки:
історичні (04.07.2014) перереєстрація
історичні (24.09.2020)
соціальні комунікації (26.11.2020)
Спеціальності:
32 - Історія та археологія (24.09.2020)
29 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (26.11.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23646-13486 ПР від 17.12.2018

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0320-9466(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2708-9614(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

огляд архівних джерел, висвітлення питань з архівознавства, документознавства, інших спеціальних історичних дисциплін, теорії та практики архівної справи

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+380 44 275 27 77
FAX: +380 44 275 36 55
au@arch.gov.ua
Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, вул. Солом’янська, 24, м. Київ, 03110, Україна