РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія
Библиотековедение. Документоведение. Информология
Library Science. Record studies. Informology
останнє оновлення 10-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Науки:
соціальні комунікації (13.07.2015) перереєстрація
соціальні комунікації (26.11.2020)
Спеціальності:
29 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (26.11.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21133-10933 ПР від 08.12.2014

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2409-985(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Публікації журналу присвячені актуальним питання бібліотекознавства, документознавства, соціальних комунікацій.ISSN2409-985

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Academic Research Index (ResearchBib)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 280-21-93,501-78-28
FAX:
nauka@dakkkim.edu.ua,vika_dobrovolska@ukr.net
вул. Лаврська, 9, кім. 37, корпус 11, м. Київ, Україна, 01015