РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Бізнес-навігатор
останнє оновлення 09-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права"
Науки:
економічні (21.12.2015) перереєстрація
економічні (02.07.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (02.07.2020)
71 - Облік і оподаткування (02.07.2020)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (02.07.2020)
73 - Менеджмент (02.07.2020)
75 - Маркетинг (02.07.2020)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15586-4058 ПР від 03.09.2009

Вид видання: журнал Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 2-6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2522-4751(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Німецька, Французька (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє, внутрішнє

Тематика

висвітлення розвитку економічної науки та підприємництва

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Ulrichsweb Global Serials Directory
Research Papers in Economics (RePEc)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Index Copernicus
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Scientific Indexing Services (SIS)
Advanced Sciences Index (ASI)
Open Academic Journals Index (OAJI)
GetInfo
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE)
WorldCat
SUNCAT
COPAC
Open Access Library
J-Gate
Academic Research Index (ResearchBib)
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(380-552) 33-53-40
FAX: (380-552) 33-53-38
mubip@mubip.org.ua,sovet@mubip.org.ua
вул. 49 Гвардійської Дивізії, 37-А, м. Херсон, Херсонська область, Україна, 73039