РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Біологічні студії
Studia Biologica
останнє оновлення 10-02-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Львівський національний університет імені Івана Франка
Науки:
біологічні (12.05.2015) перереєстрація
біологічні (28.12.2019)
Спеціальності:
91 - Біологія (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 12210-1001 Р від 21.12.2006

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1996-4536(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2311-0783(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

Біофізика, біохімія, ботаніка, вірусологія, генетика, екологія, зоологія; лабораторна діагностика біологічних систем, мікробіологія; фізіологія людини і тварин, фізіологія рослин; цитологія та гістологія імунологія

The Journal is included in the list of Ukrainian scientific professional editions in the area 03 - Biological sciences (all specialties) in which the results of dissertations for the scientific degrees of a Doctor and a Candidate of Sciences (PhD) may be published. It was established in accordance with the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine, No. 528 dated by May 12, 2015.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
CrossRef (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(032) 239-4153
FAX:
studbiol@gmail.com,igor.starunko@lnu.edu.ua
вул. Грушевського, 4, м. Львів, Львівська область, 79005, Україна