РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Біологія та екологія
Biology & Ecology
останнє оновлення 10-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Науки:
біологічні (24.10.2017) перереєстрація
біологічні (02.07.2020)
Спеціальності:
91 - Біологія (02.07.2020)
101 - Екологія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21850-11750 Р від 21.12.2015

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2414-9810(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Німецька, Польська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

теоретичні та методологічні проблеми біологічних наук; експериментальні та прикладні дослідження у різних галузях біології та екології (ботаніка, біологія людини і тварин, мікробіологія, загальна екологія, охорона природи, історія біологічних наук тощо)

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Ulrichsweb Global Serials Directory
WorldCat
Index Copernicus
Open Academic Journals Index (OAJI)
Academic Research Index (ResearchBib)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Google Scholar
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(05322) 2-28-91
FAX:
biozbirnyk@gmail.com
вул. Остроградського, 2, м. Полтава, Полтавська область, Україна, 36000