РЕЄСТР наукових фахових видань України

Біологія тварин
The Animal Biology
останнє оновлення 08-10-2020
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут біології тварин НААН
Науки:
біологічні (12.05.2015) перереєстрація
сільськогосподарські (12.05.2015) перереєстрація
ветеринарні (12.05.2015) перереєстрація
біологічні (02.07.2020)
сільськогосподарські (02.07.2020)
ветеринарні (02.07.2020)
Спеціальності:
91 - Біологія (02.07.2020)
204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (02.07.2020)
211 - Ветеринарна медицина (02.07.2020)
212 - Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 5033 від 04.04.2001

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1681-0015(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Публікація оригінальних експериментальних статей за основними напрямами біології тварин: фізіологія і біохімія, живлення та годівля, екологія і токсикологія, клітинна та молекулярна біологія, ветеринарна медицина, генетика, розведення і селекція, цитологія, імунологія, морфологія, мікробіологія та біотехнологія; оглядів з актуальних проблем біології; методичних робіт, в яких описано нові або вдосконалені методи досліджень; статей з історії біологічної, ветеринарної та сільськогосподарської наук, що висвітлюють еволюцію ідей, виникнення і розвиток наукових шкіл або присвячені творчим портретам учених; дискусійних статей рецензій на нові книги та на журнальні публікації; наукової хроніки.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
J-Gate
Open Academic Journals Index (OAJI)
Universal Impact Factor (UIF)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(380-32) 270-23-89
FAX:
inenbiol@mail.lviv.ua
ІБТ НААН, вул. В. Стуса, 38, м. Львів, Львівська область, Україна, 79034