РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Біологія тварин
The Animal Biology
останнє оновлення 10-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут біології тварин НААН
Науки:
біологічні (12.05.2015) перереєстрація
сільськогосподарські (12.05.2015) перереєстрація
ветеринарні (12.05.2015) перереєстрація
біологічні (02.07.2020)
сільськогосподарські (02.07.2020)
ветеринарні (02.07.2020)
Спеціальності:
091 - Біологія (02.07.2020)
204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (02.07.2020)
211 - Ветеринарна медицина (02.07.2020)
212 - Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 5033 від 04.04.2001

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1681-0015(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2313-2191(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

фізіологія та біохімія, ветеринарія, харчування та годівля тварин, розведення та селекція, морфологія, клітинна та молекулярна біологія, імунологія, генетика, екологія та токсикологія, цитологія, мікробіологія, біотехнологія; огляди актуальних проблем біології; методичні роботи, що описують нові або вдосконалені методи дослідження; статті про історію біологічних, сільськогосподарських та ветеринарних наук, що висвітлюють еволюцію ідей, концепцію та розвиток наукових шкіл або присвячені творчим портретам вчених; дискусійні огляди нових книг та публікацій журналів; науковий літопис

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
J-Gate
Open Academic Journals Index (OAJI)
Universal Impact Factor (UIF)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (032) 260–07–95
FAX:
editor_j@inenbiol.com.ua
ІБТ НААН, вул. В. Стуса, 38, м. Львів, Львівська область, Україна, 79034