РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Біоресурси і природокористування
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України
Міністерство аграрної політики України
Науки:
ветеринарні (12.05.2015)
хімічні (12.05.2015)
сільськогосподарські (12.05.2015)
біологічні (12.05.2015)
технічні (07.10.2015)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15722-4194 Р від 12.10.2009

Вид видання: журнал Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2078-9912(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

висвітлення теоретичних і наукових питань науки і освіти АПК

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
AGRIS
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)
Ulrichsweb Global Serials Directory
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 527-80-50
FAX: (044) 527-80-50
natural_nni_direktor@twin.nauu.kiev.ua
вул. Героїв Оборони, 17, Київ, Україна, 03041