РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Біофізичний вісник
останнє оновлення 29-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Науки:
фізико-математичні (21.12.2015) перереєстрація
фізико-математичні (28.12.2019)
біологічні (21.12.2015) перереєстрація
біологічні (28.12.2019)
технічні (28.12.2019)
Спеціальності:
91 - Біологія (28.12.2019)
104 - Фізика та астрономія (28.12.2019)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (28.12.2019)
163 - Біомедична інженерія (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11007 від 17.02.2006

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2075-3810(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2075-3829(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

висвітлення результатів вирішення фізико-математичних питань стосовно біологічних систем різного рівня організації, зокрема методами експериментальної і теоретичної фізики та математичного моделювання, за розділами: молекулярна біофізика, біофізика клітини, біофізика складних систем, медична фізика, дiя фізичних факторів на біооб'єкти, методи біофізичних досліджень

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Google Scholar
Academic Research Index (ResearchBib)
Ulrichsweb Global Serials Directory
Open Academic Journals Index (OAJI)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
WorldCat
Chemical Abstracts Service (CAS)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38-057-707-55-76
biophyz-visnyk@karazin.ua
Кафедра біологічної та медичної фізики, Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, м. Харків, Харківська область, Україна, 61022