РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка
Строительные материалы, изделия и санитарная техника
Building materials, Product and technical equipment
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
ДП "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ"
Київський національний університет будівництва та архітектури
Науки:
технічні (29.12.2014)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 4126 від 27.03.2000

Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: (print)
Мова повного тексту:
Українська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

висвітлення питань теорії та практики досліджень, виробництва та застосування традиційних і нових будівельних матеріалів і виробів, результатів науково-дослідних робіт у галузі розробки, промислового виробництва та застосування бетонів, виробів з бетонів, теплоізоляційних виробів, сухих будівельних сумішей, кераміки та інших матеріалів

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 417-80-85,417-72-57,417-07-15
FAX:

вул. Костянтинівська, 68, Київ-80, Україна, 04080