РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Національна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України
Науки:
економічні (24.10.2017)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21222-11022 ПР від 30.01.2015

Вид видання: журнал Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: (print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

висвітлення питань бухгалтерського обліку, аудиту та податків

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

380 (44) 489-66-39
FAX:
kaf_bu@nasoa.edu.ua
Кабінет № 605, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107