РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Ветеринарна біотехнологія
останнє оновлення 10-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут ветеринарної медицини НААН
Державний НДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи
Науки:
ветеринарні (06.03.2015) перереєстрація
ветеринарні (17.03.2020)
Спеціальності:
211 - Ветеринарна медицина (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23842-13682 ПР від 03.04.2019

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2306-9961(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2706-7742(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

висвітлення напрямків діяльності, наукових досягнень та передового досвіду в галузі ветеринарної медицини і біотехнології.

ublication of the results of scientific work in the field of veterinary biotechnology, microbiology, cytology, virology, immunology, molecular biology, genetics; promotion of the achievements of veterinary medicine

публикация результатов научных работ в сфере ветеринарной биотехнологии, микробиологии, цитологии, вирусологии, иммунологии, молекулярной биологии, генетики; пропаганда достижений ветеринарной медицины

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38(044) 245-78-05
FAX:
vetbiotechnologia@gmail.com
вул. Донецька, 30, м. Київ, 03151, Україна