РЕЄСТР наукових фахових видань України

Відбір і обробка інформації
Information Extraction and Processing
останнє оновлення 09-07-2020
Категорiя Б
Засновник(и):
Національна академія наук України
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
Науки:
технічні (10.05.2017) перереєстрація
технічні (02.07.2020)
Спеціальності:
132 - Матеріалознавство (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 3297 від 15.06.1998

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0474-8662(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

висвітлення наукових матеріалів з тем: поля та сигнали у неоднорідних середовищах, математичні моделі сигналів та систем, обробка вимірювальної інформації, обробка зображень та розпізнавання образів, алгоритмічне та програмне забезпечення

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(8 0322) 63-70-38,(8 0322) 29-68-03
FAX: (8 0322) 64-94-27
vidbir@ipm.lviv.ua
вул. Наукова, 5, м. Львів, МСП, 79601, Україна