РЕЄСТР наукових фахових видань України

Вісник аграрної науки
Вulletin of Agricultural Science
останнє оновлення 03-06-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Національна академія аграрних наук України
Науки:
ветеринарні (06.03.2015)
біологічні (06.03.2015)
сільськогосподарські (06.03.2015)
технічні (12.05.2015)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 540 від 28.03.1994

Вид видання: журнал Періодичність: 12/р (із свідоцтва); 12/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2308-9377(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

висвітлення проблем землеробства, агрохімії, рослинництва, кормовиробництва, тваринництва, ветеринарної медицини, генетики, селекції, біотехнології, механізації, електрифікації, агроекології, радіології, меліорації, зберігання та переробка продукції, економіки

scientific researches of Ukrainian scientists in various branches of agriculture, results of fundamental and applied researches concerning land policy - formation of the market, researches of market in the system of agrarian and industrial complex, agriculture, plant growing, animal industries, forage production, selection-and-breeding work, veterinary medicine, genetics of plants and animals, mechanization, agroecology, radiology, land improvements, processing and storage of agricultural raw material

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 257-40-81
FAX:
agrovisnyk@ukr.net
вул. Васильківська, 37, м. Київ, 03022, Україна