РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу
останнє оновлення 12-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»
Науки:
економічні (29.12.2014) перереєстрація
економічні (02.07.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (02.07.2020)
71 - Облік і оподаткування (02.07.2020)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (02.07.2020)
73 - Менеджмент (02.07.2020)
75 - Маркетинг (02.07.2020)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (02.07.2020)
232 - Соціальне забезпечення (02.07.2020)
281 - Публічне управління та адміністрування (02.07.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13894-2868 Р від 11.04.2008

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2-4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1997-4167(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2707-9732(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

вирішення концептуальних, науково-методичних, прикладних проблем міжнародно-економічних відносин, удосконалення організаційно-економічного механізму регулювання розвитку держави, регіону та підприємств, дослідження суспільних проблем у сфері демографії та соціальної політики, організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, функціонування фінансової та кредитної систем

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(06153) 6-48-61
FAX: (06153) 6-44-01
visnikbumib@gmail.com
71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А, Бердянський університет менеджменту і бізнесу