РЕЄСТР наукових фахових видань України

Вісник Вінницького політехнічного інституту
останнє оновлення 20-09-2018
Категорiя Б
Засновник(и):
Вінницький національний технічний університет
Науки:
технічні (29.09.2014) перереєстрація
педагогічні (13.07.2015) без категорії А, Б
технічні /01.05.02, 01.05.03, 01.05.04, 05.02.02, 05.02.10, 05.03.05, 05.09.03, 05.11.01, 05.11.03, 05.11.04, 05.11.05, 05.11.07, 05.11.08, 05.11.13, 05.11.17, 05.12.13, 05.12.20, 05.13.05, 05.13.06, 05.14.02, 05.14.06, 05.22.20, 05.23.02, 05.23.05 / (11.07.2019) перереєстрація
технічні (17.03.2020)
Спеціальності:
121 - Інженерія програмного забезпечення (11.07.2019) 122 - Комп’ютерні науки (11.07.2019) 124 - Системний аналіз (11.07.2019) 125 - Кібербезпека (11.07.2019) 132 - Матеріалознавство (11.07.2019) 133 - Галузеве машинобудування (11.07.2019) 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (11.07.2019) 144 - Теплоенергетика (11.07.2019) 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (11.07.2019) 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (11.07.2019) 172 - Телекомунікації та радіотехніка (11.07.2019) 275 - Транспортні технології (за видами) (11.07.2019) 123 - Комп’ютерна інженерія (15.10.2019) 131 - Прикладна механіка (15.10.2019) 163 - Біомедична інженерія (15.10.2019) 183 - Технології захисту навколишнього середовища (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14853-5824 Р вiд 12.12.2008

Вид видання: журнал Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1997-9266(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 1997-9274(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

автоматика та iнформацiйно-вимiрювальна технiка; будiвництво; гуманiзацiя і гуманiтаризацiя технiчної освiти; економiка, менеджмент та екологiя; енергетика та електротехнiка; iнформацiйнi технологiї та комп'ютерна технiка; машинобудування і транспорт; радiоелектронiка та радiоелектронне апаратобудування; стратегiя, змiст та новi технологiї пiдготовки спецiалiстiв з вищою технічною освiтою; фiлософiя науки i технiки; фундаментальні науки

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0432) 59-83-83
FAX:
visnykvpi@gmail.com
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вiнниця, 21021, Україна