РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки
останнє оновлення 08-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Науки:
педагогічні (04.07.2014) перереєстрація
педагогічні (26.11.2020)
Спеціальності:
11 - Освітні, педагогічні науки (26.11.2020)
12 - Дошкільна освіта (26.11.2020)
13 - Початкова освіта (26.11.2020)
14 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (26.11.2020)
15 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (26.11.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17291-6061 ПР від 18.11.2010

Вид видання: збірник Періодичність: 3 (із свідоцтва); 3/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2410-0897(print) наклад: 120
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus (посилання)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Academic Research Index (ResearchBib)
InfoBase Index (IBI)
PUBLONS
WorldCat
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(05444) 2-34-74
FAX: (05444) 2-34-74
visnukgnpu@gmail.com
Контактна особа Зінченко Володимир Павлович
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 41400 вул. Києво-Московська, 24, м. Глухів, Сумська область