РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Communications and Communicative Technologies
останнє оновлення 18-11-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Науки:
соціальні комунікації (21.12.2015)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21364-11164 Р від 09.06.2015

Вид видання: журнал Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2313-8610(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Соціальні комунікації» публікує оригінальні, завершенні роботи з актуальних проблем історії, теорії та практики соціальних комунікацій, видавничої справи, реклами та звʼязків з громадськістю.

The results of scholar researches on history, theory and practice of social communications, editing studies as well as advertisement and PR studies are represented in this issue, which can be of great interest for scholars, lecturers and teachers, postgraduates, students and those concerned to the problems of contemporary communication studies.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
OAIster
Open Archives Initiative
UIUC OAI registry
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані


FAX:
fszmk.dnu@gmail.com
вул. Наукова, 13, корп. 9, к. 527, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49000, Україна