РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Журнал з геології, географії та геоекології
Journal of Geology, Geography and Geoecology
останнє оновлення 05-07-2021
Категорiя А
Засновник(и):
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Науки:
геологічні (07.10.2015) перереєстрація
геологічні (18.12.2018)
Спеціальності:
103 - Науки про Землю (18.12.2018)
106 - Географія (18.12.2018)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23167-13007 ПР від 23.02.2018

Вид видання: журнал Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2617-2909(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2617-2119(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Збірка наукових праць містить результати наукових досліджень в галузі геологічних, географічних та геоекологічних наук.

Collection of scientific works publishes refereed original research articles and reviews on various aspects in the field of geological, geographical and geoecological sciences.

Сборник научных трудов содержит результаты научных исследований в области геологических, географических и геоэкологических наук.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
CrossRef
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Манюк
Володимир Васильович
Manyuk
Volodymyr V.
кандидат наук (геологічні), доцент, кафедра геології та гідрогеології, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна, Дніпро, ORCID: 0000-0003-1511-7079, ResearcherID: C-9264-2016, Scopus ID: 6505861150

Контактні дані

38(067) 947-45-04
FAX:
vgeoman@gmail.com
пр. Гагаріна, 72, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49010, Україна